contactagendalinks
actueelbanner

Veldloket Boven-Dommel helpt bij SNL (23 december 2010)

De inschrijving voor SNL is geopend. De veldcoördinatoren van het ANV-veldloket Boven-Dommel houden 29 december een zitdag om geïnteresseerden op weg te helpen.

Via SNL (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) kunnen grondeigenaren een vergoeding in het kader van particulier- en agrarisch natuurbeheer ontvangen voor het behoud van karakteristieke landschappen of botanisch beheer. Denk hierbij aan bosjes, hagen, poelen of weidevogelbeheer. Rond bestaande natuurgebieden zijn mogelijkheden voor botanisch waardevol akker- of grasland. De regeling is interessant voor agrarische bedrijven en particuliere grondeigenaren.

Op dit moment loopt de aanvraagperiode voor de SNL-subsidie. Deze sluit op 14 januari 2011. Om grondeigenaren in het reconstructiegebied Boven-Dommel te ondersteunen bij hun aanvraag, houden de veldcoördinatoren van het ANV-veldloket Boven-Dommel een zitdag. Deze vindt plaats op woensdag 29 december. De veldcoördinatoren zijn dan ’s middags en ’s avonds op het Streekhuis in Cranendonck om geïnteresseerden te helpen met hun vragen en aanvragen.

Het ANV-veldloket is er voor alle regelingen op het gebied van biodiversiteit en agrarisch en particulier natuurbeheer. Grondeigenaren kunnen er terecht voor verschillende regelingen, zoals de groenblauwe diensten en SNL. De agrarische natuurverenigingen Land van Cranendonck, Hei, Heg, Hoogeind, PLV Boven-Dommel, ANV Kempenland en ZLTO-afdeling Kempen Zuidoost zijn verenigd in het veldloket. Zij hebben samen met ZLTO, Brabants Particulier Grondbezit (BPG) en het Coördinatiepunt Landschapsbeheer (onderdeel van Brabants Landschap) het loket opgezet. De provincie Noord-Brabant en ZLTO leveren een financiële bijdrage om het veldloket mogelijk te maken.

Zitdag
Diegene die gebruik wil maken van de zitdag in Cranendonck, kan zich aanmelden bij de veldcoördinatoren Willy de Vries via telefoon 06-16377312 of e-mail devriesbolbloemen@hetnet.nl, en Paul Evers via telefoon 06-22559674 of e-mail ever0660@planet.nl. Heeft u nog vragen over bovenstaande regeling neem dan ook contact op.

Breng uw relatienummer en de gegevens over uw percelen mee naar de zitdag. Zorg dat u uw inlogcode voor het LNV loket weet. Hierdoor kunnen de veldcoördinatoren u beter helpen.

Zelf alvast wat informatie doornemen?
Voor verder info over SNL:
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/snl/
Voor info welke gronden in aanmerking komen voor SNL:
http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/natuur-en-landschap/groenloket.aspx
U kunt de kaarten via het internet inzien:
http://atlas.brabant.nl/natuurbeheerplan/