contactagendalinks
actueelbanner

10 april Veldexcursie om 13.30 uur Brabantwater (20-03-10)

Als ANV Land van Cranendonck willen we enkele keren per jaar een veldexcursie organiseren voor haar leden. Aanmelden kan door te mailen naar info@landvancranendonck.nl of bel 0495 591339.

De eerste veldexcursie gaat naar:
1 Brabant water pompstation Budel (startplaats)
2 Akkerbouwbedrijf Toon v/d Heijden

 

brabantwater

Informatie

Brabant water is bezig om het pompstation om te zetten van een ondiepe winning naar een diepe winning. Zij willen u graag informeren over die veranderingen. Daarnaast krijgt u een goed beeld wat er allemaal moet gebeuren om ons van goed drinkwater te voorzien. Voor meer informatie over Brabant water kijkt op www.brabantwater.nl

Daarna gaan we naar het akkerbouwbedrijf van Toon v/d Heijden. Hier worden we geïnformeerd over het project schoon water. Hierdoor zijn minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn om gewassen te telen. De teelt van aardappelen is een belangrijk gewas voor dit bedrijf. We kunnen het begin van de teelt zien en de bewaarplaats voor aardappelen.

Deze excursie is bedoeld voor de leden en hun familie van ANV Land van Cranendonck. Bent u nog geen lid en wilt u de excursie bijwonen, wordt dan lid van de vereniging voor 15 euro per jaar en dan zijn de excursies gratis. Wij hopen veel nieuwe leden te mogen begroeten.

Kom op 10 april om 13.30 uur naar het pompstation van Brabant water aan de Keunenhoek (zijstraat van de Maarheezerweg) breng laarzen mee. Bij goed weer lopen we van Brabant water naar Toon v/d Heijden langs het Buulderbroek. U krijgt van ons een kop koffie aangeboden.

Tot zien op 10 april, Willy de Vries (bestuur anv land van Cranendonck)