contactagendalinks
actueelbanner

Ondersteuning in Boven-Dommel bij uitvoering natuur- en landschapsbeleid

Het reconstructiegebied Boven-Dommel kent per 1 september jl. een geheel nieuwe functie: die van veldcoördinator. Twee veldcoördinatoren, Willy de Vries en Paul Evers, gaan grondeigenaren, burgers en agrariërs in het gebied informeren over en ondersteunen bij het uitvoeren van natuur- en landschapsbeleid. Eén loket waar veel kennis zit over diverse regelingen en waar gemakkelijk een link gelegd kan worden naar de juiste regelingen.

Het idee is afkomstig van ZLTO en vier agrarische natuurverenigingen: de agrarische natuurverenigingen Kempenland en land van Cranendonck, en de plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind en Boven-Dommel. Samen met Brabants Landschap en Brabants particulier grondbezit is het project tot stand gekomen. Uniek hieraan is dat de veldcoördinatoren zich niet uitsluitend met de uitvoering van één regeling bezighouden, maar dat zij ook bekend zijn met diverse andere regelingen, projecten en organisaties. De veldcoördinatoren zijn onder andere bezig met de uitvoering van het Stimuleringskader (STIKA) groen-blauwe diensten, bedoeld voor verbetering van kleine landschapselementen, en het Subsidiestelsel Natuur- en Landschap, bedoeld voor agrarisch en particulier natuurbeheer. Uniek aan het veldcoördinatorschap is de integrale aanpak: voor alle vragen en ideeën kan men bij één adres terecht.

 

Elkaar versterken en meerwaarde realiseren

De twee veldcoördinatoren komen beiden uit het gebied: Willy de Vries is bloembollenteler in Soerendonk en Paul Evers melkveehouder in Borkel en Schaft. De Vries heeft daarnaast ook 25 jaar in het onderwijs gezeten. “Mijn omgeving wordt steeds belangrijker en ik zet graag mijn deskundigheid in om het landschap te verbeteren en te ontwikkelen. Als veldcoördinator moet je goed weten wat er in het gebied speelt. Veel ideeën komen ook vanuit het gebied, bijvoorbeeld van de agrarische natuurverenigingen. Hier hebben we goede contacten mee. Ik zal op bedrijfsniveau kijken naar de mogelijkheden, passend bij de ondernemer en het landschap. Te denken valt aan de aanleg van kleine landschapselementen zoals een poel of haag. Zo zijn hagen naast een aardbeienperceel erg goed voor de biologische ziektebestrijding en voor de biodiversiteit. Het is altijd een wisselwerking waarbij je elkaar moet versterken”, aldus de Vries. Paul Evers vult aan: “Als veldcoördinator kunnen we meerwaarde realiseren voor zowel inwoners, recreanten en agrariërs. Een voorbeeld is randenbeheer, waarbij grondeigenaren randen van hun perceel niet inzaaien. Bij bijvoorbeeld een perceel wat naast een fietspad ligt kunnen op de perceelranden dan bloemen gezaaid worden zodat het landschap aantrekkelijker wordt. Vanuit mijn afgeronde cursus erkend natuurbeheer heb ik ook de nodige kennis opgedaan”.

 

Bereikbaarheid veldcoördinatoren

Willy de Vries en Paul Evers werken gemiddeld één dag in de week als veldcoördinator in het gebied, op flexibele tijden. Het werkgebied van Willy de Vries bestaat uit de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Eindhoven. Het gebied van Paul Evers bestaat uit de gemeenten Bergeijk, Valkenswaard, Waalre en Veldhoven. Heeft u ideeën, vragen of wilt u uw meer weten over uw mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op met een van de veldcoördinatoren. Paul Evers is bereikbaar op telefoonnummer 06 – 22 55 96 74 en Willy de Vries via 06 – 16 37 73 12.

 

Vitaal, mooi en schoon Brabants platteland

Dit project maakt onderdeel van de herinrichting van het platteland, ook wel reconstructie genoemd. Het zorgt voor leefbaarheid en sluit aan bij de doelstelling van de reconstructie: een vitaal, mooi en schoon platteland voor alle inwoners en recreanten. Aan de uitvoering werken overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, onder de regie van provincie Noord-Brabant. In deze regio zijn zij verenigd in Streekhuis Boven-Dommel.

Voor meer informatie over het veldcoördinatorschap, neem contact op met Paul Evers, tel. 040 – 787 57 78 of Willy de Vries, tel. op 06 – 16 37 73 12. Voor meer informatie over reconstructie Boven-Dommel, neem contact op Janne Hendrix, gebiedsmakelaar, tel. 06 – 55 68 65 14.

 

 

Bekijk hieronder de uitzending van Omroep Brabant over dit onderwerp