contactagendalinks
actueelbanner

Bloemrijke rand siert platteland (April 2011)

Wie een fiets- of wandeltochtje maakt in het buitengebied, kan genieten van talloze mooie bloemen, vlinders en vogels. Zeker nu het volop lente is. Dankzij het Veldloket Boven-Dommel neemt de flora en fauna alleen maar toe.

Bij het Veldloket werken twee veldcoördinatoren. Zij stimuleren de biodiversiteit in het buitengebied. Hierbij maken zij onder andere gebruik van de provinciale subsidieregeling ‘Stika’. Deze regeling vergoedt de aanleg en het onderhoud van landschapselementen.
Zo komen agrariërs en particuliere grondeigenaren in het buitengebied in aanmerking voor subsidie voor bloemrijke en kruidenrijke randen. Gezien het voorjaar is de tijd nu rijp om zulke randen te zaaien.
Zo’n rand ligt zes jaar. Wie hierin investeert, krijgt voor al die jaren een vergoeding (voor aanleg, onderhoud en ter compensatie van minder gewasopbrengst). Eigenlijk snijdt het mes aan twee kanten: bloemrijke en kruidenrijke randen zijn goed voor de natuur en fraai voor het oog.

Steentje bijdragen?
Geïnteresseerden in een randenpakket kunnen contact opnemen met de veldcoördinatoren van het Veldloket. Zij regelen de aanvraag. De rand kan op korte termijn ingezaaid worden. Veldcoördinator Paul Evers is te bereiken via (06) 22559674 of ever0660@planet.nl (voor de gemeenten Valkenswaard, Bergeijk en Veldhoven). Zijn collega Willy de Vries via (06) 16377312 of devriesbolbloemen@hetnet.nl (Heeze-Leende, Eindhoven en Cranendonck).

Veldloket
Het Veldloket Boven-Dommel biedt niet alleen een subsidieregeling voor bloemrijke en kruidenrijke randen aan. Zo behoren houtwallen, poelen, of solitaire bomen tot de mogelijkheden. Verder kunnen agrariërs en particuliere grondeigenaren ook bij het Veldloket terecht voor andere groene regelingen, zoals SNL. Het loket is mede mogelijk gemaakt door de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard en Veldhoven, Waterschap de Dommel, Provincie Noord-Brabant en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO).

Auteur: Sanne Jansen (ZLTO).