contactagendalinks
actueelbanner

Openingsvergadering (8 oktober 2009)

Donderdag avond 8 oktober heeft ANV Land van Cranendonck haar eerste ledenavond gehouden. Er waren ongeveer 70 mensen aanwezig waar de vereniging erg blij mee was. Het was een zeer zinvolle avond waar leden en bestuur met elkaar kennis konden maken en waar leden hun wensen kenbaar konden maken.

openingsvergadering

De ANV Land van Cranendonck telt nu 40 leden.
Een onderdeel van de vergadering was een groepsdiscussie. De kernvraag was: Wat moeten we als ANV als eerste gaan verbeteren. In kleine groepen vond een levendige discussie plaats.
Ideeën die naar voren kwamen zijn:

  • Aanleg en onderhoud van wandelpaden.
  • Akker en bosranden; vooral overhangende takken vragen om aandacht.
  • Recreatie op en rond de boerderij.
  • Nieuwe recreatie zoals voormalig zwembad Cranendonck en de Hoort in dorplein.
  • Uitgifte gronden voor begrazing door gemeente en staats bosbeheer.

Na deze vergadering komt het bestuur zo snel mogelijk terug bij haar leden via een nieuwsbrief. Verder zullen er werkgroepen gevormd gaan worden, om de ideeën verder uit te werken.
De bijeenkomst werd afgesloten met een oproep aan de leden om met nog meer ideeën te komen en vooral ook vrienden en bekende op de hoogte te brengen van uw vereniging.

De vergadering vond plaats in de smeltkroes te Maarheeze.

Voor meer foto's kijk hier