contactagendalinks
actueelbanner

Veldcoördinator Groen Blauw Stimuleringskader (STIKA) in Boven-Dommel

Graag wil ik me aan u voorstellen als nieuwe veldcoördinator voor het Stika in het gebied Boven Dommel. Formeel ben ik per 1 september 2015 gestart, maar in de periode hiervoor heb ik al de nodige contacten gelegd.
Mijn naam is Martien Vinken en ik woon in Someren-Eind. Naast mijn eigen administratie- en advieskantoor ben ik sinds een jaar ook veldcoördinator voor het Stika (en aanspreekpunt vanuit het  Collectief Oost-Brabant) in het gebied De Peel.
Afkomstig uit een boerenfamilie heb ik zelf ook enkele weilanden, aangekleed  met diverse landschappelijke elementen (poelen, knotwilgen e.d.), waarin ik zoogkoeien en Schotse hooglanders laat weiden. In mijn vrije tijd ben ik actief binnen het  ‘Summers Landschap’, begeleid ik mensen met een verstandelijk beperking in een percussie groep  en spot ik graag vogels.
Vanwege mijn affiniteit met de agrarische sector,  ben ik goed in staat om mee te denken met de wensen en vragen van stika-deelnemers uit de agrarische hoek.

Wat kunnen we met de Stikaregeling?
Het Groen Blauw Stimuleringskader is een regeling van de provincie Noord-Brabant, waarin gemeenten en waterschappen co-financieren. De uitvoering ervan wordt Brabantbreed gecoördineerd door Brabants Landschap (Coördinatiepunt Landschapsbeheer). Met deze regeling kan onder voorwaarden in daarvoor aangewezen (aandachts)gebieden een bijdrage worden verstrekt voor aanleg en beheer van landschappelijke elementen.  Denk daarbij aan een bomenrij, houtsingel, haag, kikkerpoel, bloemrijke akkerrand  of wandelpad. Ook voor bestaande elementen (buiten het erf) kan in sommige gevallen een  beheersubsidie worden verleend. Hiervoor worden overeenkomsten gesloten voor een periode van 6 jaar. Er gelden geen generieke criteria omdat elke deelnemende gemeente haar eigen voorwaarden hanteert voor subsidieverstrekking. Dat maakt het als potentiële deelnemer lastig om vooraf te checken of een aanvraag voor subsidie in aanmerking komt. Daarom kunnen deelnemers het beste rechtstreeks contact met mij opnemen.
Daar waar de Stikaregeling niet kan worden ingezet, is het voor nieuwe aanleg  veelal wel mogelijk om gebruik te maken van de regeling ‘Verbindingen en landschap’. Ook hiervoor kunnen belangstellenden zich bij mij melden. Ik zie uit naar een coöperatieve samenwerking met ANV Land van Cranendonck om gezamenlijk een impuls te geven aan een kwaliteitsverbetering van het landschap.  
Mocht u vragen of interesse hebben, bel of mail me dan gerust.  

 

Brochure STIKA klik hier

 

Martien Vinken
Tel. 06-27.12.27.21
info@martienvinken.nl
veldcoördinator Groen Blauw Stimuleringskader