contactagendalinks
actueelbanner

Interview met Martien Winters, eigenaar van zorgboerderij en B&B ’t Schutje en voorzitter van Agrarische Natuurvereniging Land van Cranendonck.

Bronvermelding: Zurrik Actueel | 2015 | Nummer 3 | Natuurontwikkeling | v0.3

26 mei 2015,

 

Zurrik groeit en bloeit

Door de redactie

Gaten in de natuur
Om planten en dieren de ruimte te geven, is het Nationaal Natuurnetwerk aangelegd: een netwerk van natuurgebieden en verbindingszones, waardoor uiteindelijk één grote groene zone ontstaat. Handig voor dieren om zich te verplaatsen, maar helaas zitten er nog gatenin de natuur. Daar wordt nu iets aan gedaan.

Visie 2027
Het Nationaal Natuurnetwerk (voorheen ecologische hoofdstructuur) wordt door de provincie Noord-Brabant aangelegd. Onder hun leiding wordt ieder jaar een Natuurbeheerplan opgesteld, waarin natuurontwikkelingsprojecten voor het komende jaar zijn opgenomen.
Overal in Noord-Brabant worden momenteel natuurgebieden beter op elkaar aangesloten. Niet alleen in fysieke zin om een betere verplaatsing van planten en dieren mogelijk te maken maar ook om het doel van bepaalde natuurgebieden op elkaar af te stemmen, zodat ze elkaar niet in de weg zitten. Dus niet: in het ene natuurgebied de vogelstand vergroten en in het naastgelegen natuurgebied de vossen ‘een kans geven’. Door deze afstemming kan subsidiegeld veel effectiever worden besteed.
De provincie Noord-Brabant werkt daarbij intensief samen met een brede waaier aan natuurorganisaties – waaronder ook Agrarische Natuurvereniging Land van Cranendonck. Samen hebben zij de ambitiekaart ontwikkeld. Het einddoel: in 2027 moeten alle gaten in het netwerk met nieuwe natuur zijn gedicht.

Samenwerking
De natuurprojecten die zijn opgenomen in het Natuurbeheerplan van de provincie worden via het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) lokaal beheerd en uitgevoerd. Gemeentes werken daarvoor samen met lokale natuurverenigingen. In onze gemeente is dat Agrarische Natuurvereniging Land van Cranendonck (ANV), met Martien Winters als voorzitter. ANV bestaat nu zo'n 5 jaar en heeft ongeveer 100 leden. Deze leden bestaan veelal uit grondbezitters in het buitengebied en natuurliefhebbers. ANV draagt, via de natuurwerkgroep, ideeën aan en overlegt met gemeente Cranendonck en Staro, bureau voor onderzoek naar en ontwikkeling van natuurprojecten.

Met behulp van vrijwilligers heeft ANV afgelopen winter de natuurprojecten 2015 uitgevoerd.In Zurrik zijn op diverse locaties, bijvoorbeeld de Baronie, de waterzuivering en riviertje de Aa, bloemzaden uitgestrooid. Het doel hiervan is om de bijen te helpen en de biodiversiteit van de natuur te vergroten. De verwachting is dat de hele zomer bloeiende inheemse plantensoorten te zien zullen zijn. Dit is pas het eerste jaar, met bovendien een droog voorjaar, maar het idee is dat deze planten zich lekker gaan settelen in onze Zurrikse grond. Hun zaden moeten zich vervolgens verspreiden, zodat we ieder jaar getrakteerd worden op een bloemenzee.

Help mee
Inmiddels ligt het concept Natuurbeheerplan voor komend jaar ook alweer klaar. In het najaar gaan de eerste natuurontwikkelingsprojecten voor 2016 van start. Op verzoek van het ANV is ook gekeken naar de fruitboomgaard bij de Baronie, want die kan ook wel een opknapbeurtje gebruiken….
Al dit mooie en gezonde natuurwerk zal door lokale vrijwilligers worden verricht. Heeft u interesse om mee te wieden en snoeien? Het is gezond, gezellig én goed voor de natuur. Aanmelden kan bij Martien Winters via telefoonnummer
06-57732460, of via info@landvancranendonck.nl

Voor informatie: http://www.dorpsraadzurrik.com/home.html