contactagendalinks
actueelbanner

Excursie naar De Langakkers van Roel Winters op 31 mei 2015

De Langakkers is sinds 2003 een landgoed volgens de Natuurschoonwet.
Voorheen was het een agrarisch bedrijf, dat in het bezit was van de familie Winters. In de jaren '90 heeft Roel Winters besloten zijn agrarische werkzaamheden stop te zetten en zijn landbouwgrond gedeeltelijk om te vormen tot natuur.
Het doel was op de Langakkers een kleinschalig, agrarisch cultuurlanschap te creeren en dat is hem erg goed gelukt.
Verschillende vormen van grondgebruik werden gehanteerd, waaronder extensieve begrazing, bloemrijk grasland, kruidenrijke akkers en ruigtes.
Wij hadden op 31 mei een zeer boeiende excursie bij Roel winters.
Met de verrekijker voor zijn ogen speurt Roel Winters langs een houtwal.
Hij hoorde zojuist het gezang van een bonte vliegenvanger,op zijn erf wemelt het namelijk van de vogels, onder meer spotvogels, braamsluipers, gierzwaluwen, spechten en soms zelfs pest- en kraanvogels.
Al deze soorten voelen zich thuis in het landschap met houtwallen, struiken, akkers, solitaire bomen en wilde bloemenweiden.
Vanuit de tuin lopen we samen met Roel een zandpad op, langs de randen groeien allerlei inheemse wilde bloemen, zoals stalkaars, kaasjeskruid en wilde peen.
Ze worden druk bezocht door bijen, hommels, vlinders en andere insecten.
Over het zandpad lopen we verder langs drie bloemrijke graslandjes, die door vlechtheggen van elkaar zijn gescheiden.
Op de perceeltjes grazen Brandrode runderen en streekeigen Kempische heideschapen.
Na de akker maakt het zandpad een bocht en loopt dan verder langs de bosrand. Hieraan grenst een klein, besloten veldje en in het midden ligt een heuvel met een ingemetselde poort, de vleermuizenkelder, het ligt voor de helft onder de grond en is afgedekt met zand, er heerst binnen een temperatuur van zo'n zes graden bij een hoge luchtvochtigheid. Op de Langakkers zijn drie poelen, groene en bruine kikkers, padden en alpenwatersalamanders vinden hier een onderkomen. Deze dieren zijn spontaan vanuit de omgeving hiernaartoe gekomen. Langs de poel groeien diverse orchideeën, waaronder de moeraswespenorchis.
Het is allemaal teveel om na te vertellen wat Roel Winters ons aan informatie heeft gegeven, je moet het gewoon zelf een keer meemaken! Hij is een natuurliefhebber in hart en nieren en het werkte zeer inspirerend op ons! Het is zo geweldig om mee te maken als iemand zo met passie over zijn missie kan praten! Het was een enorm geslaagde excursie.


Voor foto's van deze excursie, klik hier